SAM báo lãi quý 2 giảm 35%, tổng nợ vay tăng gấp đôi

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ.
CTCP SAM Holdings (SAM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 456 tỷ đồng. Giá vốn tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 24 tỷ đồng.
Các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng nên lợi nhuận sau thuế của SAM Holdings giảm 35% xuống 4 tỷ đồng.
Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ.
SAM bao lai quy 2 giam 35%, tong no vay tang gap doi
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SAM Holdings đạt 899 tỷ đồng, tăng 12% và lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 10 tỷ đồng, tăng 73%.
Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 27,5% mục tiêu doanh thu và khoảng 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
Cuối quý 2, tổng tài sản của SAM Holdings tăng khoảng 26% so với đầu năm, đạt 7.140 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 15% lên 1.724 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm gần 1/4 tổng tài sản. Khoản đầu tư tài chính dài hạn là 1.673 tỷ đồng, tăng 9%.
Tổng nợ phải trả là 2.686 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 1.230 tỷ đồng, tăng gần 96% so với đầu năm. Nợ vay chiếm khoảng 27% vốn chủ sở hữu tính ở thời điểm cuối quý 2.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN