Saigonres đặt kế hoạch doanh thu tăng khủng 460%, thêm 2 người của REE vào ban lãnh đạo

CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 10/6.
 

Năm 2020, Saigonres lên kế hoạch tổng mức đầu tư đạt 1.079 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến từ 15-20%. So với kết quả thực hiện được trong năm 2019, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng đến 460% và 64%.

Riêng trong quý 1/2020, Saigonres đạt 11 tỷ doanh thu thuần, tăng 48% so với cùng kỳ nhờ doanh thu các dự án tại công ty con tăng.

Doanh thu tài chính đạt 45 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ nhờ chuyển nhượng vốn. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng gấp 3 lần, từ 2,3 tỷ đồng lên 9,3 tỷ đồng làm lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ tăng 24% lên 23 tỷ đồng.

Như vậy, Saigonres thực hiện chưa tới 2% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm 2020.

Saigonres dat ke hoach doanh thu tang khung 460%, them 2 nguoi cua REE vao ban lanh dao
 

Năm 2019, Saigonres đạt 116 tỷ đồng doanh thu và 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo tờ trình, tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương với số tiền chi ra hơn 68 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chi trả trong quý 4 năm nay.

Theo tài liệu Đại hội, Công ty cũng trình Đại hội thông qua việc Giám đốc Đầu tư Bất động sản REE - ông Nguyễn Văn Khoa tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 thay ông Phạm Quốc Thắng.

Bên cạnh đó là tờ trình thông qua việc bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Nhân viên Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro REE thay thế cho bà Hồ Trần Diệu Lynh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN