Quý 3, Thalexim ngắt mạch thua lỗ, 9 tháng vẫn chưa khả quan

Quý 3/2020, Thalexim đã ngắt mạch thua lỗ như 2 quý trước đó để có lãi gần 15 tỷ đồng, dù vẫn còn giảm mạnh so cùng kỳ và 9 tháng vẫn còn thua lỗ.
Tổng công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim, TLP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần giảm mạnh 45% về mức 1.913 tỷ đồng.
Giá vốn chiếm 1.772 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ghi nhận 142 tỷ đồng, tăng nhẹ 16% so cùng kỳ. Hoạt động tài chính tiếp tục khiến TLP ghi nhận âm 47 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay.
Sau khi trừ các loại chi phí khác, Thanh Lễ lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong quý 3, giảm mạnh 37% so cùng kỳ 2019. Dù giảm nhưng kết quả này khả quan hơn rất nhiều so với con số lỗ 2 quý liên tiếp hồi đầu năm lần lượt là 67 tỷ và 51 tỷ đồng.
Quy 3, Thalexim ngat mach thua lo, 9 thang van chua kha quan
 
Luỹ kế 9 tháng, mặc dù doanh thu thuần chỉ giảm gần 28% về mức 6.991 tỷ đồng nhưng chi phí lớn nên sau cũng Thanh Lễ lỗ ròng hơn 104 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 48 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Thanh Lễ giảm hơn 5% về mức 7.628 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm 1.577 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao với 2.270 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương không đáng kể chỉ 469 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả 5.180 tỷ, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 2.895 tỷ đồng (giảm 26%) và vay nợ dài hạn là 213 tỷ đồng, giảm gần 4%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN