Quý 1 lãi đến 113 tỷ, Nam Tân Uyên lên kế hoạch lãi cả năm chỉ 227 tỷ đồng

So với kế hoạch mà NTC đặt ra, con số trong quý 1 đã thực hiện được 50% kế hoạch cả năm 2021.
CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa công bố tài liệu Đại hội với kế hoạch cho doanh thu năm nay ở mức 472 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%, lãi sau thuế ở mứ 227 tỷ đồng, giảm đến 22%. 
Trong quý 1/2021, NTC đạt xấp xỉ 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất tính từ quý 1/2019 đến nay. So với kế hoạch, con số trong quý 1 đã thực hiện được 50% kế hoạch cả năm 2021.
Quy 1 lai den 113 ty, Nam Tan Uyen len ke hoach lai ca nam chi 227 ty dong-Hinh-2
 
NTC cho biết, công ty đưa ra kế hoạch cho thuê 90 ha đất NTC 3, giá cho thuê trung bình 108 USD/m2, cao gấp ba lần với trung bình khu Nam Tân Uyên 1&2 tương ứng doanh thu mang lại khoảng 2.235 tỷ đồng, phí quản lý hàng năm tăng 20% từ 0,5 USD/m2 lên 0,6 USD/m2.
Dự án được kì vọng sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn trong vòng 4-5 năm tới với ước tính tổng doanh thu lên đến 6.500 tỷ đồng và tổng lợi nhuận 4.200 tỷ đồng trong vòng 50 năm.
Về cổ tức, năm 2021, NTC đặt kế hoạch cổ tức bằng tiền ở mức cao, tối thiểu 60%. Trong năm 2020, NTC sẽ chi trả 240 tỷ đồng cổ tức.
Trong đó công ty đã tạm ứng 96 tỷ đồng (tỷ lệ 60%, tính theo vốn điều lệ cũ 160 tỷ đồng) và sẽ tiếp tục chia gần 144 tỷ đồng (tỷ lệ 60%, tính theo vốn điều lệ mới 240 tỷ đồng). Như vậy, nếu tính theo vốn điều lệ cũ 160 tỷ đồng thì tỷ lệ cổ tức của NTC cho năm 2020 lên tới 150%.
Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt mức đỉnh 300.000 đồng/cp vào tháng 1/2021, cổ phiếu NTC đã bị điều chỉnh giảm 33% và đang giao dịch ở vùng 209.000 đồng/cp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN