Quý 1 lãi 55 tỷ đồng, Pinaco lên kế hoạch quý 2 sụt giảm

Pinaco lên kế hoạch lợi nhuận sụt giảm trong quý 2/2022 so với kết quả đã thực hiện quý liền trước đó.
HĐQT CTCP Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) vừa thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2022 với doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch quý đề ra.
Với kết quả đó, PAC lên kế hoạch cho quý 2/2022 với doanh thu 1.070 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 47 tỷ đồng, đều sụt giảm so với thực hiện quý 1 vừa qua.
Tương ứng 6 tháng, PAC dự kiến doanh thu ở mức 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 102 tỷ đồng.
HĐQT PAC cũng chấp thuận chủ trương điều chỉnh đầu tư máy móc thiết bị sản xuất Pin R03, đầu tư dự án văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm tại số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN