PVTrans bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương - PVTrans Pacific vừa có công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Luấn giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
PVTrans bo nhiem thanh vien hoi dong quan tri
 Tổng tài sản của PVTrans Pacific đạt 2.714 tỷ đồng
Trước đó, ngày 15/4, ông Trần Duy Tân, thành viên HĐQT CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific), đồng thời là Người đại diện phần vốn của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã có đơn xin từ nhiệm. Lý do là vì phân công công việc của tổ chức. Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/4/2024.
CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu thô, dầu sản phẩm và sản phẩm hàng lỏng; quản lý và khai thác tàu; thuê và cho thuê tàu biển; thương mại và các dịch vụ khác liên quan đến vận tải đường biển.
Hiện nay, PVTrans Pacific là nhà vận tải và cung cấp dịch vụ hàng hải lớn nhất Việt Nam, chiếm 100% thị phần vận chuyển dầu thô và LPG trong nước.
Năm 2023, PVP đạt doanh thu thuần 1.661 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 235,26 tỷ đồng, vượt hơn 18% so với kế hoạch lãi 200 tỷ đồng. Công ty nộp ngân sách nhà nước 100,26 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch ban đầu là 52,4 tỷ đồng.
Đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PVTrans Pacific đạt 2.714 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.727 tỷ đồng.
Trong năm 2023, PVTrans Pacific đã đầu tư mua và thuê mua tổng cộng 12 tàu, nâng tổng số tàu trong đội tàu lên 51 chiếc với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT. Khoản chi trong năm của PVP đối với mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn là 577 tỷ đồng.
Bước sang năm 2024, PVTrans Pacific sẽ bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông tin thị trường và các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt là tiếp tục công tác đầu tư trẻ hóa đội tàu để PVTrans Pacific phát triển bền vững.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN