PVT lại lên kế hoạch thận trọng khi giảm hơn 51% so năm 2020

Cũng cần lưu ý, PVT thường thận trọng trong việc đặt kế hoạch khi lợi nhuận ròng thực tế của công ty cao hơn 1,7-2,2 lần so với kế hoạch trong 5 năm qua.
Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HoSE: PVT) công bố kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 6 nghìn tỷ đồng, suy giảm gần 195 so năm 2020. Lợi nhuận ròng đạt 404 tỷ đồng, lao dốc 51,4%.
Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021 của PVT lần lượt thấp hơn 3,2% và 6,7% kế hoạch năm 2020 của công ty.
PVT lai len ke hoach than trong khi giam hon 51% so nam 2020
 
Cũng cần lưu ý, PVT thường thận trọng trong việc đặt kế hoạch khi lợi nhuận ròng thực tế của công ty cao hơn 1,7-2,2 lần so với kế hoạch trong 5 năm qua.

Riêng trong quý 1/2021, PVT ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.716,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 14,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32 tỷ đồng lên 257,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,3% lên 15%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 78,2% so với cùng kỳ năm trước lên 39,2 tỷ đồng, chủ yếu khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng mạnh. Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm đáng kể 41,6% xuống còn 45,7 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ chỉ ghi nhận 4,4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 ghi nhận hơn 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác 39,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 0,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Như vậy, do giảm lỗ tài chính và ghi nhận lãi từ hoạt động khác, kết quả, lãi sau thuế quý 1 của PVT ghi nhận 173,8 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó LNST công ty mẹ ghi nhận 136,4 tỷ đồng.

PVT lai len ke hoach than trong khi giam hon 51% so nam 2020-Hinh-2
 
Được biết, năm 2020, PVT ghi nhận doanh thu hợp nhất 7.730 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 830 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch. 
PVT chưa công bố kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 413 tỷ đồng.
PVT dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/5 tới.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN