PVFI: Liên tục lỗ khiến vốn âm 173 tỷ, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì loạt vấn đề

Mức lỗ năm 2021 nâng lỗ luỹ kế của PVFI lên con số gần 477 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu âm nặng 173 tỷ đồng. Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do loạt vấn đề.
 
CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với doanh thu thuần vỏn vẹn gần 16 triệu đồng, vẫn gấp 8 lần năm 2020. Công ty không phát sinh giá vốn nên lợi nhuận gộp bằng với doanh thu.
Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh gần 39% về còn gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí quản lý chiếm tới hơn 3 tỷ đồng nên PVFI lỗ ròng 495 triệu đồng trong năm 2021, trong khi năm trước vẫn có lãi 837 triệu đồng.
Chính mức lỗ này nâng lỗ luỹ kế của PVFI lên con số gần 477 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu âm nặng 173 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2021, nợ ngắn hạn của PVFI gần gấp đôi tài sản ngắn hạn khi chiếm 357 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải trả ngắn hạn 257 tỷ đồng. PVFI đã chi 204 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, song phải trích dự phòng giảm giá chứng khoán lên tới 196 tỷ đồng.
PVFI: Lien tuc lo khien von am 173 ty, kiem toan tu choi dua ra y kien vi loat van de
 
Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do loạt vấn đề khi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.
Cụ thể, tại ngày 31/12/2021, nợ phải trả ngắn hạn của PVFI đã vượt quá tái sản ngắn hạn số tiền 173 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 173 tỷ đồng. Phần lớn các thoả thuận tài chính của PVFI đã quá hạn thanh toán và chưa có nguồn để hoàn trả. Mặt khác, doanh thu trong các năm 2019, 2020 và 2021 phát sinh không đáng kể. Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá về giả định hoạt động liên tục của PVFI.
Thêm nữa, PVFI đang ghi nhận các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết với giá trị hơn 5,4 tỷ đồng và đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Đầu tư Nhà Đất Việt với giá trị 486 triệu đồng. Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về khoản đầu tư tại ngày 1/1/2021 và 31/12/2021. Do vậy đơn vị kiểm toán không đánh giá được liệu có phải thực hiện các điều chỉnh cần thiết liên quan đến giá trị của các khoản này hay không.
Đồng thời, tại ngày 31/12/2021, PVFI có nghĩa vụ thanh toán nhận uỷ thác đầu tư chịu lãi suất cố định không chia sẻ rủi ro với số tiền 96 tỷ đồng và đã quá hạn hơn 5 năm kể từ ngày 31/12/2018. PVFI đã sử dụng phần lớn số vốn uỷ thác kể trên để kinh doanh thép và công ty còn phải thu các đối đối tác số tiền 98 tỷ đồng. Từ các tài liệu đã được cung cấp, đơn vị kiểm toán không thể đánh giá được tính hiện hữu và chính xác và phù hợp với các tài sản thế chấp liên quan đến các nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ hoạt động này cũng như các khoản phải thu của khách hàng.
Ngoài ra, PFVI đang theo dõi các khoản phải thu về uỷ thác đầu tư tồn đọng qua nhiều năm với tổng giá trị là 376 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến hiện hữu, chính xác của các khoản phải thu và lãi phát sinh tương ứng cũng như dự phòng cần trích lập theo quy định.
PVFI có các nghĩa vụ thanh toán đã quá hạn liên quan đến các khoản nhận uỷ thác đầu tư ngắn hạn và nhận vốn uỷ thác đầu tư dài hạn với tổng giá trị 176 tỷ đồng. PVFI chưa thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán cho các nghĩa vụ này. Các khoản công nợ phải thu chưa có đối chiếu hơn 2 tỷ đồng, và công nợ phải phải trá chưa có đối chiếu gần 14 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản về cổ tức qua nhiều năm).
Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, PVFI có số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 6,5 tỷ đồng tại PVCombank bị phong toả bởi phía ngân hàng do công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ uỷ thác đã quá hạn cho ngân hàng.
Cuối cùng, PVFI đã là công ty đại chúng và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN