PVD tăng lỗ lên 103 tỷ sau kiểm toán, được dự báo 2023 khả quan

Lợi nhuận sau thuế của PVD điều chỉnh từ lỗ 98 tỷ nặng thêm lên 103 tỷ đồng sau kiểm toán, trong khi đó năm 2021 vẫn có lãi 19,5 tỷ đồng. 
Tại báo cáo kiểm toán, doanh thu của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HoSE: PVD) vẫn giữ nguyên ở mức 5.431,6 tỷ đồng như báo cáo tự lập. Trong khi đó, giá vốn tăng thêm hơn 1 tỷ đồng khi chiếm 4.854 tỷ đồng.
Do đó lợi nhuận gộp điều chỉnh giảm tương ứng xuống 577 tỷ đồng. Thêm vào đó, lãi liên doanh liên kết giảm gần 3 tỷ xuống còn 45 tỷ đồng sau kiểm toán.
Với những điều chỉnh này, lợi nhuận sau thuế của PVD điều chỉnh từ lỗ 98 tỷ nặng thêm lên 103 tỷ đồng sau kiểm toán, trong khi đó năm 2021 vẫn có lãi 19,5 tỷ đồng. 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của PVD giảm nhẹ xuống 20.704 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và gửi ngân hàng chiếm 2.502 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của PVD lần lượt chiếm 835 tỷ và 2.999 tỷ đồng.  
PVD tang lo len 103 ty sau kiem toan, duoc du bao 2023 kha quan
 
Mới đây, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có báo cáo phân tích PVD với dự báo giá thuê ngày trung bình của giàn JU trong giai đoạn 2023-2027 tăng thêm 4% do thị trường giàn JU thắt chặt hơn dự kiến và tác động tích cực có độ trễ của giá dầu cao đối với giá thuê ngày.
VCSC duy trì giả định giá dầu Brent trung bình là 90 USD/thùng cho năm 2023 và 75 USD/thùng cho giai đoạn 2024-2027.
Do đó, VCSC kỳ vọng lãi ròng cốt lõi năm 2023 của PVD sẽ tăng khoảng 3 lần do giá thuê ngày giàn JU trung bình tăng 20% và đội giàn khoan JU của PVD hoạt động với 96% công suất (so với 85% vào năm 2022).
VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ PVD năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 12,1 triệu USD và 48,9 triệu USD, tương ứng 11% và 43% của mức đỉnh năm 2014 của PVD.
Các giả định về giá thuê ngày của VCSC đối với PVD là 78.000 USD và 95.000 USD cho năm 2023 và 2024, lần lượt tương ứng 50% và 60% của mức đỉnh năm 2014 (khoảng 155.000 USD) và mức chiết khấu 38% và 27% so với giá thuê ngày trong khu vực.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN