PV Power ước đạt 410 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) ước tổng doanh thu đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.
Theo thông tin từ PetroTimes, Tổng giám đốc PV Power - ông Lê Như Linh đã báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của năm 2021.
Ngay từ đầu năm, PV Power đã tập trung cao độ cho việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 với một khối lượng công việc rất lớn, không chỉ trong công tác sản xuất mà cả công tác đầu tư.
Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện của các nhà máy của PV Power đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng.
PV Power uoc dat 410 ty dong loi nhuan trong 2 thang dau nam
 Toàn cảnh buổi làm việc của POW với Tập đoàn.
Năm 2021, PV Power sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đảm bảo vận hành sản xuất an toàn, tối ưu hiệu quả tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường buôn bán và phấn đấu sản xuất cả năm 2021 vượt mức 21,2 tỷ kWh.
Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, chuẩn bị cho công tác sửa chữa bảo dưỡng năm 2022.
Đối với Nhà máy điện Vũng Áng 1, PV Power sẽ đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn. Đồng thời, triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ, triển khai đàm phán giá điện chính thức sau khi có quyết toán vốn đầu tư dự án.
Năm 2021, PV Power cũng sẽ tập trung hoàn thành sửa đổi PPA Cà Mau 1&2 về chuyển đổi đơn giá phí công suất. Ngoài ra, PV Power sẽ tích cực triển khai các giải pháp thu hồi công nợ. Tiếp tục nghiên cứu phương án cung cấp dịch vụ kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện do Petrovietnam đầu tư.
Quản trị, kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích. PV Power cũng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ khác như: công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; công tác an sinh xã hội.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN