PV Power lên kế hoạch đi lùi 64%, không chia cổ tức năm nay

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến diễn ra ngày 19/4 theo hình thức trực tuyến.
 
Theo tờ trình, năm 2022, PV Power đề ra mục tiêu tổng công ty hợp nhất 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng; giảm lần lượt nhẹ 1% và 64% so với năm 2021.
Kế hoạch lợi nhuận trình ĐHĐCĐ này thấp hơn con số lãnh đạo đề ra trong cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 giữa tháng 2 . Thời điểm đó, PV Power đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng trong khi tại buổi họp tới, tổng công ty chỉ trình cổ đông con số 865 tỷ.
Về chỉ tiêu công ty mẹ, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 16.921 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng; giảm hơn 8% về doanh thu và 43% về lợi nhuận so với con số năm ngoái. PV Power bỏ ngỏ kế hoạch trả cổ tức cho năm 2022.
PV Power len ke hoach di lui 64%, khong chia co tuc nam nay
 
Năm 2022, tổng công ty dự kiến cần 4.989 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó 3.933 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, 799 tỷ mua sắm trang thiết bị và 257 tỷ đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên. PV Power sẽ sử dụng 2.750 tỷ là vốn chủ sở hữu còn 2.239 tỷ là vốn vay và vốn khác.
Năm 2021, PV Power đạt 25.293 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.052 tỷ đồng lãi sau thuế; hoàn thành lần lượt 89% mục tiêu doanh thu và vượt 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Song so với năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn giảm lần lượt 16% và 23%. Sự cố xảy ra đối với Tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 (ngày 19/9/2021) đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2021 của PV Power.
Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, PV Power dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án không chia cổ tức năm 2021. Toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 1.584 tỷ sẽ dùng 1.437 tỷ trích quỹ đầu tư còn lại là trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN