PV Power: Doanh thu tháng 10 ước đạt 1.016 tỷ đồng

Doanh thu tháng 10 của PV Power ước đạt 1.016 tỷ đồng, bằng 48% mục tiêu doanh thu tháng.
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 và dự kiến kế hoạch tháng 11/2021.
Sản lượng điện tháng 10 của các nhà máy điện thuộc PV Power đạt tổng cộng 598,7 triệu kWh điện, bằng 42% kế hoạch tháng 10. Lũy kế 10 tháng, toàn công ty sản xuất được 12.797 triệu kWh điện và thực hiện được 68,4% kế hoạch năm.
PV Power: Doanh thu thang 10 uoc dat 1.016 ty dong
 
Kết quả, doanh thu tháng 10 của tổng công ty ước đạt 1.016 tỷ đồng, bằng 48% mục tiêu doanh thu tháng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận 21.727 tỷ đồng doanh thu và thực hiện tương ứng 76,4% kế hoạch năm.
Trong tháng 10/2021, nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm thấp do tình hình dịch COVID-19. Đồng thời có mưa trên diện rộng cả nước và xảy ra mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, các nhà máy điện mặt trời vẫn được ưu tiên huy động. Giá thị trường điện toàn phần tháng 10/2021 trung bình đạt 920 đồng/kWh (tính đến hết ngày 24/10).
Sang tháng 11, PV Power dự kiến sản xuất 1.707 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.478 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính vẫn đến từ nhà máy điện Vũng Áng 1.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN