PV OIL lỗ 17 tỷ trong tháng 7 và 8 vì giãn cách chống Covid-19

Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp cả nước; nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh khiến PV OIL báo lỗ trong tháng 7 và tháng 8.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL, OIL) cho biết dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp cả nước; nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội làm cho nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, đặc biệt là trong tháng 8.
Do vậy tình hình kinh doanh của Công ty trực tiếp bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống ước đạt 1.980 nghìn m3/tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 62,8% kế hoạch năm.
Doanh thu hợp nhất trong 8 tháng ước đạt 32.651 tỷ đồng, hoàn thành 58,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 517 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm.
Trước đó, kết quả 6 tháng đầu năm đã soát xét của PV OIL cho thấy doanh thu hợp nhất của công ty là 25.193 tỷ đồng và lãi trước thuế 534 tỷ đồng.
Như vậy, trong tháng 7 và 8, PV OIL ghi nhận 7.458 tỷ đồng doanh thu và lỗ trước thuế 17 tỷ đồng.
PV OIL lo 17 ty trong thang 7 va 8 vi gian cach chong Covid-19
 OIL thiệt hại nặng nề trong 2 tháng qua.
PVOIL chia sẻ đã chủ động xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh ứng phó với các diễn biến của thị trường theo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu thế giới.
Đồng chí Tổng Giám đốc PVOIL yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên phối hợp với Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu không bị gián đoạn.
Về kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã yêu cầu tổng công ty và các đơn vị phải tăng cường tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được.
Căn cứ vào các kịch bản sản xuất kinh doanh của tổng công ty, các đơn vị cần xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh riêng của từng đơn vị, phù hợp với tiến độ nới lỏng giãn cách xã hội, trên tinh thần sẵn sàng đón khách hàng trở lại từ đầu tháng 10.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN