PPC lãi thêm 124 tỷ sau kiểm toán do sai số máy đo đếm

Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) ghi nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về việc PPC điều chỉnh doanh thu thoái hoàn điện năng khiến lãi ròng tăng thêm 124 tỷ đồng.
Cụ thể, theo đơn vị kiểm toán PPC chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 với tổng số tiền gần 162 tỷ đồng.
Nếu PPC ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định của Thông tư 200 thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế sẽ lần lượt giảm 162 tỷ, 32 tỷ và 129,5 tỷ đồng cho năm 2022. Thuế phả thu Nhà nước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại lần lượt tăng 10 tỷ và 16,9 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lần lượt giảm 162 tỷ, 5 tỷ và 129,5 tỷ đồng. 
PPC lai them 124 ty sau kiem toan do sai so may do dem
 Kết quả kinh doanh 2022 sau kiểm toán của PPC
Cụ thể, tại báo cáo soát xét, doanh thu bán hàng năm 2022 của PPC ghi tăng 3% (tức 162 tỷ đồng) lên mức 5.278 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Giá vốn nhích nhẹ lên 4.893 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt gần 385 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so báo cáo tự lập. 
Ngoài ra, chi phí thuế cũng có sự biến động khi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh 15,5 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập không có, còn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 53% lên 46 tỷ đồng so báo cáo tự lập. 
Vì những thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại báo cáo kiểm toán của PPC tăng thêm hơn 124 tỷ (33%) lên 497 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,3 lần năm 2021. 
Tại thời điểm 2022, tổng tài sản của PPC cũng tăng thêm 136 tỷ lên 5.779 tỷ sau kiểm toán. Trong đó phải thu ngắn hạn tăng thêm 162 tỷ lên 2.213 tỷ đồng.
PPC lai them 124 ty sau kiem toan do sai so may do dem-Hinh-2
 
Theo giải trình của PPC, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018. Do phần máy biến điện áp, 5 năm mới thực hiện kiểm định một lần. Vì vậy đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022.
Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên bao gồm PPC, Công ty mua bán điện, Trung Tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty điện lực Miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính toán sai số nêu trên. PPC tạm ước và ghi nhận giảm 162 tỷ đồng tiền doanh thu thoái hoàn vào kỳ kế toán quý 4/2022.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các bên chưa thống nhất được các nội dung liên quan doanh thu thoái hoàn do chưa đầy đủ hồ sơ, phương pháp xác định sản lượng và đơn giá. Do vậy, PPC chưa đủ cơ sở ghi nhận vào BCTC năm 2022. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đàm phán với các bên có liên quan về nội dung này. Công ty sẽ ghi nhận khoản doanh thu thoái hoàn này vào kỳ kế toán khi có sự thống nhất của các bên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN