PNJ: Lỗ nặng do kinh doanh bị ngưng đọng, thành phẩm tồn kho gấp 12 lần đầu năm

Doanh thu không bù đắp được chi phí khiến PNJ báo lỗ ròng quý 3 gần 160 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty có lãi ròng hơn 202 tỷ đồng.
 
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 giảm 78% còn gần 877 tỷ đồng do đóng phần lớn các cửa hàng kinh doanh trong 3 tháng quý 3 để thực hiện giãn cách xã hội, phòng ngừa dịch dệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ.
Doanh thu không bù đắp được chi phí khiến PNJ báo lỗ ròng gần 160 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty có lãi ròng hơn 202 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận hơn 12.514 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng đạt gần 576 tỷ đồng, giảm 10% chủ yếu do giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý đều tăng.
So với kế hoạch, PNJ đã thực hiện 60% chỉ tiêu doanh thu thuần và 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
PNJ: Lo nang do kinh doanh bi ngung dong, thanh pham ton kho gap 12 lan dau nam
 Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ.
Quy mô tài sản của PNJ tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 9.169 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của PNJ là hàng tồn kho, với 82%. Trong đó, giá trị thành phẩm hơn 4.503 tỷ đồng, gấp 12 lần đầu năm và giá trị nguyên vật liệu gần 636 tỷ đồng, tăng 63%.
Nợ phải trả chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 67% nợ phải trả, tăng 32% so với đầu năm.
Trong khi cùng kỳ năm trước, PNJ có dòng tiền thuần kinh doanh dương hơn 768 tỷ đồng thì năm nay, dòng tiền này âm gần 607 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do khoản tiền chi cho hàng tồn kho tăng mạnh, lên hơn 964 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN