Pinaco bị phạt và truy thu thuế tổng cộng 3,4 tỷ đồng

Vừa qua, Cục thuế TP HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, PAC).
Nguyên nhân do công ty đã khai sai, khai thông tin không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp nhưng không dẫn tới thiếu số thuế GTGT phải nộp năm 2020.
Bên cạnh đó Pinaco còn khai sai dẫn đến thiếu số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016, 2018, 2019 và 2020 theo quy định. Quyết định phạt nêu rõ không có tình tiết tăng nặng, cũng không có tình tiết giảm nhẹ kèm theo.
Với những lỗi vi phạm trên, Pinaco bị phạt tiền, mức phạt 360 triệu đồng do khai sai, khai không đầy đủ cac schir tiêu nhưng không dẫn tới thiếu số thuế Giá trị gia tăng phải nộp. Và khai sai dẫn tới thuế số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Doanh nghiệp bị truy thu số tiền thuế hơn 2 tỷ đồng. Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 865 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế đã tạm tính đến 14/9.
Bên cạnh đó, Pinaco khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này với số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Như vậy tính chung Pinaco phải giảm khấu trừ hơn 9 tỷ đồng tiền thuế; bị truy thu thuế và phạt tổng cộng gần 3,4 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN