Pin Ắc quy Miền Nam đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong năm 2020

Hội đồng quản trị CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu tăng nhẹ 4% nhưng lợi nhuận lại giảm đến 8% so năm 2019.
 

Theo Nghị quyết, Pinaco đặt mục tiêu trong quý 1/2020 có doanh thu đạt 900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 49%. So với kết quả thực hiện được của cùng kỳ, chỉ tiêu doanh thu tăng 18% và chỉ tiêu về lợi nhuận tăng 9%.

Song song, Công ty cũng đề ra kế hoạch cả năm 2020 với doanh thu đạt 3.670 tỷ đồng, tăng 4% trong khi lợi nhuận trước thuế đặt giảm 8% so năm 2019, còn 205 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cho năm 2020, Công ty dự kiến tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt gần 46 tỷ đồng, giảm 73% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, 37 tỷ đồng là hoạt động xây lắp, hơn 8 tỷ đồng cho thiết bị và 238 triệu đồng còn lại cho hoạt động khác.

Pinaco cho biết nguồn vốn để thực hiện xây dựng đầu tư được trích từ vốn tự bổ sung (13 tỷ đồng) và vốn vay thương mại (hơn 33 tỷ đồng).

Pin Ac quy Mien Nam dat ke hoach loi nhuan di lui trong nam 2020
Vì sao Pinaco đặt kế hoạch đi lùi trong năm 2020?

Trong năm 2019, Công ty báo doanh thu đạt 3.071 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với doanh thu 3.039 tỷ đồng đạt được năm 2018, trong đó riêng quý 4 thu về hơn 807 tỷ đồng.

Tuy vậy chi phí giá vốn tăng mạnh hơn, đến 4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 441 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng, xấp xỉ bằng số lãi 173 tỷ đồng đạt được năm 2018. Theo đó, Pinaco đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN