Phú Tài (PTB) dự kiến mua 6,5 triệu cổ phiếu quỹ gia tăng lợi ích cho cổ đông

CTCP Phú Tài (PTB) vừa có phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của công ty và dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 
Theo kế hoạch, công ty dự kiến mua lại 6,5 triệu cổ phiếu PTB, tương đương 9,55% số cổ phiếu đã phát hành. Phú Tài cho biết việc mua lại cổ phiếu của công ty để tăng thanh khoản cho cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ đông.
Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu.Tại ngày 30/9, thặng dư vốn cổ phần gần 24 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.
Thời gian dự kiến thực hiện là từ quý 1/2022 đến quý 2/2023. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.
Phu Tai (PTB) du kien mua 6,5 trieu co phieu quy gia tang loi ich cho co dong
 PTB dự mua lại cổ phiếu quỹ.
Về việc tạm dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/4, Phú Tài dự kiến phát hành hơn 9,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ) với giá 25.000 đồng/cp.
ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Cổ đông được phép chia nhỏ quyền mua cổ phiếu để chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau theo thỏa thuận.
Còn đối với cổ phiếu ESOP, Phú Tài dự kiến phát hành hơn 971.000 cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cp. Trong đó, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN