PHR đặt kế hoạch 2021 giảm 25% dù ghi nhận gần 700 tỷ bồi thường VSIP III

Năm 2021, PHR đặt kế hoạch lợi nhuận suy giảm 25% về còn 865 tỷ trong khi được bồi thường VSIP III gần 691 tỷ đồng.
Ngày 15/6, đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Cao su Phước Hoà (HoSE: PHR) đã thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu công ty mẹ 2.129 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 865 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 40% trở lên.
Trong khi đó năm 2020, tổng doanh thu công ty mẹ ở mức 2.208 tỷ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 954 tỷ đồng. Còn hợp nhất, tổng doanh thu là 2.793 tỷ và lãi sau thuế 1.125 tỷ.
Với kết quả đó, PHR quyết định trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 45%, tương ứng gần 610 tỷ đồng.
Như vậy, kế hoạch năm 2021 của PHR ghi nhận giảm 3,5% về doanh thu và giảm 25% về lợi nhuận.
PHR dat ke hoach 2021 giam 25% du ghi nhan gan 700 ty boi thuong VSIP III
 
Tại đại hội, trước nhiều câu hỏi thắc mắc của cổ đông, ban lãnh đạo PHR cho biết, tiền bồi thường VSIP III đã đưa vào kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của công ty là 691 tỷ đồng.
Hiện tại công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án với các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương để sớm đưa vào quy hoạch và triển khai đầu tư. Trong đó, dự án KCN Tân Bình mở rộng và dự án KCN DV đô thị Bình Mỹ và Hội Nghĩa đang trình UBND tỉnh Bình Dương đưa vào quy hoạch phát triển KCN của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Dự án CTCP Thành phố Nội Thất đã trình UBND tỉnh hồ sơ pháp lý để tỉnh Bình Dương trình Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN