PGD lên kế hoạch lợi nhuận đi ngang 204 tỷ đồng cho năm 2021

Năm 2021, PGD đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 10% song lãi sau thuế vẫn xấp xỉ năm 2020 là 204 tỷ đồng.
HĐQT CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng sản lượng dự kiến đạt 1,063 triệu Sm3, trong đó miền Nam chiếm 953 triệu Sm3 còn miền Bắc chiếm 110 triệu Sm3.
Về tài chính, PGD đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 10% lên mức 8.303 tỷ đồng, song lãi sau thuế vẫn xấp xỉ năm 2020 là 204,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 18%/vốn điều lệ.
Được biết, kế hoạch tài chính năm 2021 của PGD xây dựng trên cơ sở giá dầu 45USD/thùng, tỷ giá 1USD=23.500 đồng.
PGD len ke hoach loi nhuan di ngang 204 ty dong cho nam 2021
 Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của PDG xấp xỉ năm trước.
Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình hạng mục khí hiện hữu, tích cực đàm phán tăng giá khí đầu ra tại 2 khu vực miền Bắc, miền Nam, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời trong năm công ty sẽ phối hợp với PV Gas/PV Gas LNG để chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.
PGD sẽ thực hiện khảo sát, nghiên cứu hệ thống, cấp bù Propan/LPG cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu và Tiền Hải – Thái Bình; Nâng công suất tuyến ống cấp khí cho KCN Nhơn Trạch, KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu nhằm phát triển thị trường tiêu thụ.
Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần của PGD đạt 7.527 tỷ đồng, giảm gần 6% so năm 2019. Do đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 13% về còn 203 tỷ đồng. Tương ứng EPS đạt 2.138 đồng.
Với kế hoạch vừa được điều chỉnh 7.304 tỷ doanh thu và 193 tỷ lợi nhuận sau thuế, PGD đều đã vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm lần lượt là 3% và 5%.
2020 là năm đầu tiên PGD hoạt động mà có sự tham gia của cổ đông mới Saibu Gas Co. Ltd. Công ty khí đốt lớn thứ tư Nhật Bản được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của PGD trong vai trò nhà đầu tư chiến lược.
Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trong năm này cũng biến động phức tạp với những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, do đó, trong quý 2/2020, PGD phải báo lỗ lần đầu tiên sau gần 8 năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN