PGD lên kế hoạch lãi nhích nhẹ lên 204,5 tỷ, Tokyo Gas sẽ tăng sở hữu lên 25%

Ngày 26/4, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D, HoSE: PGD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu 8.309 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng.
Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp, giá dầu nhiều biến động, cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, PGD đặt kế hoạch năm 2021 với tổng sản lượng khí tiêu thụ 1.063,1 triệu Sm3, doanh thu 8.308,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 255,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng.
Cổ tức 2021 dự kiến là 18%, còn cổ tức năm 2020 là 20%.
Như vậy, kế hoạch lợi nhuận của PGD chỉ nhích nhẹ so năm trước và thậm chí cổ tức còn giảm xuống.
PGD len ke hoach lai nhich nhe len 204,5 ty, Tokyo Gas se tang so huu len 25%
 
Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PVGas D.
Hiện tổ chức này đang nắm giữ hơn 22,4 triệu cổ phiếu PGD, tương đương 24,9% lượng cổ phiếu đang lưu hành. 
Tokyo Gas dự kiến mua thêm 90.000 cổ phiếu, tương đương 0,1%. Dự kiến sau giao dịch qua sàn, tổ chức này sẽ tăng sở hữu tại PGD lên hơn 22,49 triệu cổ phiếu, chiếm 25% vốn. 
Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi chưa từng có, đặc biệt là tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng PGD đã thực hiện được 7.537,6 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 3% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế gần 203 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch điều chỉnh. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN