Petrosetco chào bán 45 triệu cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

PET dự dùng toàn bộ số tiền huy động được trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại ngân hàng BIDV, MB, Vietcombank.
HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) vừa thông qua phát hành tổng cộng gần 54 triệu cổ phiếu để chào bán cho cho cổ đông và trả cổ tức năm 2021.
Cụ thể, PET phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021.
Đồng thời, PET dự chào bán 44,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 50 cổ phiếu mới. Giá bán dự kiến là 15.000 đồng/cp.
Thời gian dự kiến thực hiện trong cuối năm 2022 đến năm 2023, sau khi được UBCK chấp thuận. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PET sẽ tăng từ 904,5 tỷ đồng lên 1.442 tỷ đồng.
Petrosetco chao ban 45 trieu co phieu de tra no ngan hang
 
Số tiền thu được dự kiến là 673,7 tỷ đồng. PET dự dùng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,7 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MB và 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, toàn bộ số tiền huy động sẽ được trả nợ vay ngân hàng.
Tính đến cuối tháng 6/2022, Petrosetco đang đi vay tổng cộng 3.966 tỷ đồng, chiếm 63% trong tổng 6.304 tỷ đồng nợ phải trả.
PET đang có 3 khoản vay chuẩn bị đáo hạn tại BIDV với tổng dư nợ là 304,1 tỷ đồng; 5 khoản vay sắp đáo hạn tại MB với tổng dư nợ 307 tỷ đồng và nợ Vietcombank 114,6 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN