Petrosetco báo lãi quý 1 tăng mạnh 60% và đạt 27% kế hoạch

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PSD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.
Doanh thu trong kỳ đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 6,3% so với quý 1/2020. Song, chi phí giá vốn tăng 6,5% lên mức 1.898 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp ở mức 74,5 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.
Đáng kể, doanh thu tài chính trong kỳ gấp đôi cùng kỳ, lên 8,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng lãi tiền gửi được nhận và tăng lãi chênh lệch tỷ giá.
Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chiếm hơn 7 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền vay và các hoạt động tài chính khác.
Petrosetco bao lai quy 1 tang manh 60% va dat 27% ke hoach
 
Sau cùng, Petrosetco báo lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 25,4 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1/2021, Petrosetco đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và gần 27% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của giảm 141 tỷ đồng, xuống còn 2.279 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm 166 tỷ đồng, xuống còn hơn 1.900 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 788 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN