PC1 bị xử phạt và truy thu thuế đến 3,7 tỷ đồng

Cục thuế Thành phố Hà Nội quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Xây lắp Điện I (PC1).
 
 
Theo quyết định này, Xây lắp điện I đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là: chưa thực hiện phân bổ thuế GTGT khấu trừ đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.
Về thuế TNDN, công ty đã hạch toán chi phí lãi vay vượt mức khống chế, hạch toán thu nhập chịu thuế các hoạt động ưu đãi, miễn thuế không đúng quy định; chưa thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp của các hóa đơn có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh sai quy định.
PC1 bi xu phat va truy thu thue den 3,7 ty dong
 
Bên cạnh đó, qua tra cứu việc sử dụng hóa đơn mua vào, đoàn thanh tra phát hiện Công ty sử dụng kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí 43 hóa đơn của bên bán đã có thông báo ngừng kinh doanh.
Theo đó, Công ty bị truy thu tiền thuế nộp thiếu gần 2,7 tỷ đồng; tiền chậm nộp là 480 triệu đồng; tiền phạt hành chính là 540 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phải nộp là hơn 3,7 tỷ đồng.
Cục Thuế TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, PCC1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN