Ông chủ rượu Vodka báo lỗ năm thứ 5 liên tiếp, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Lỗ năm thứ 5 liên tiếp, cộng thêm nợ phải trả quá hạn 1,2 tỷ đồng... khiến đơn vị kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hapro.
CTCP Rượu Hapro (UPCoM: HAV) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 (niên độ 2021-2022) với doanh thu thuần đi ngang vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng. Thu không đủ bù chi, Hapro tiếp tục báo lỗ 570 triệu đồng trong năm 2021, thấp hơn mức lỗ 923 triệu đồng của năm trước. Ghi nhận mức lỗ năm thứ 5 liên tiếp, nâng lỗ luỹ kế lên gần 19 tỷ đồng.
Cộng thêm nợ phải trả quá hạn 1,2 tỷ đồng. Chính những điều này khiến đơn vị kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hapro.
Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính của Hapro. Cụ thể, đến ngày 31/3/2022, Hapro chưa hạch toán phân bổ chi phí trả trước của các năm trước (ngắn hạn là 5,6 tỷ, và dài hạn 1,4 tỷ) vào kết quả kih doanh năm 2021 với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, Hapro chưa hạch toán phân bổ chi phí trả trước của các năm trước vào kết quả kinh doanh đến ngày 31/3/2022 là hơn 7 tỷ đồng.
Điều này đã làm chi phí trả trước ngắn hạn bị trình bày cao hơn với số tiền 5,6 tỷ đồng, chi phí trả trước dài hạn cao hơn 1,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cao hơn 7 tỷ đồng.
Với những tài liệu Hapro cung cấp, đơn vị kiểm toán cũng chưa thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các tài sản đang được phản ánh trên khoản mục Tài sản thiếu chờ xử lý là hơn 3 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN