Ocean Group lãi 60 tỷ đồng trong quý 4/2021

Cả năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần 410 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, trong khi lãi ròng 145 tỷ đồng, tăng gần 30%.
 
Trong quý 4/2021, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, OGC) ghi nhận doanh thu thuần giảm tới 74% so với cùng kỳ xuống mức 106 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh của công ty con OCH – vốn chiếm tới 98% doanh thu của cả Tập đoàn – trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.
Tuy vậy, Công ty vẫn có lãi trong quý 4/2021, chủ yếu là nhờ các khoản thu nhập bên ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng như hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính và khoản phải thu khó đòi.
Trong kỳ, Ocean Group ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên 17,5 tỷ đồng nhờ thoái vốn một phần khỏi CTCP Đầu tư PVR Hà Nội. Đồng thời, nhờ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính khoảng 16 tỷ đồng, Công ty ghi nhận chi phí tài chính âm 12 tỷ đồng.
Ocean Group lai 60 ty dong trong quy 4/2021
 
Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức âm gần 10 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi với số tiền 50 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ocean Group cũng ghi nhận khoản thu nhập khác 19 tỷ đồng từ tiền đền bù vi phạm hợp đồng của đối tác theo phán quyết của cơ quan tòa án có thẩm quyền.
Nhờ vậy, Công ty vẫn lãi ròng gần 60 tỷ đồng trong quý 4/2021, gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Cả năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần 410 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, trong khi lãi ròng 145 tỷ đồng, tăng gần 30%.
Đến nay, Ocean Group vẫn chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau lần tổ chức bất thành hồi cuối tháng 10/2021.
Ở diễn biến gần đây nhất, Ocean Group tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản về một số nội dung, nhưng cũng không được thông qua vì không đạt tỷ lệ tán thành.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN