Ocean Group họp cổ đông bất thường về việc chuyển nhượng OCH

OGC sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông nắm hơn 10% vốn Công ty. 
Ngày 8/1, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, OGC) đã có thông báo về việc chọn ngày 29/1 làm ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
ĐHĐCĐ bất thường lần này được triệu tập theo yêu cầu tại văn bản ngày 7/1 của nhóm cổ đông nắm giữ hơn 6 tháng 10,41% cổ phần của công ty. Phiên họp dự kiến được tổ chức vào 8h ngày 8/3. Trong trường hợp không thành công thì thời gian dự kiến tổ chức lần 2 là ngày 29/4 và lần 3 là ngày 7/6.
Một số nội dung quan trọng của ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn bao gồm nội dung hủy bỏ Nghị quyết chuyển nhượng cổ phiếu OCH và xem xét vi phạm, quyết định hình thức thi hành kỷ luật của hầu hết toàn bộ thành viên HĐQT và bãi nhiệm toàn bộ những người đại diện vốn tại các công ty con.
Ocean Group hop co dong bat thuong ve viec chuyen nhuong OCH
 Cổ đông OGC yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
Cuộc họp diễn tra trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về sở hữu cổ phần OGC. Theo tờ Dealstreet Asia đưa tin IDS Equity Holdings nắm 51% vốn Ocean Group và 22% cổ phần tại Ocean Hospitality và dự kiến sẽ tiếp quản điều hành 2 doanh nghiệp.
Trong khi đó, Chủ tịch Ocean Group ông Mai Hữu Đạt cho biết dù IDS Equity Holdings không có tên trong danh sách cổ đông mà được ủy quyền khoảng 51% cổ phần với ngày chốt danh sách rải rác trong khoảng tháng 10-11.
Trong tháng 12/2020, OGC và OCH liên tục phát sinh các tờ trình và phê duyệt bán tài sản như việc ủy quyền hoàn toàn cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai việc bán 20 triệu cổ phiếu OCH, phê duyệt ủy quyền hoàn toàn cho Tổng Giám đốc bán 10.000 m2 tại lô đất L45-1 Khu công nghiệp Quang Minh với giá 41,7 tỷ đồng, hay tờ trình ủy quyền hoàn toàn cho Tổng Giám đốc bán 70,98% vốn góp tại dự án Gia Định Plaza, số 07 đường Trường Chinh, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm 12.151 m2 đất với giá 15 tỷ.
Theo nhóm cổ đông gồm 3 cá nhân là bà Lê Thị Quỳnh Trang (nắm 4,82% vốn), ông Trương Quốc Bình (4,56% vốn) và ông Chu Duy Đoàn (1,03% vốn), việc bán 10% vốn Ocean Hospitality sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu của Ocean Group xuống 49,85%, không được hợp nhất BCTC khiến tổng tài sản và doanh thu giảm. HĐQT không đưa ra thông tin rõ ràng và chính xác về khoản nợ phải thanh toán và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ bán cổ phần Ocean Hospitality.
Cũng trong bối cảnh đó, dự kiến từ ngày 29/1-19/2, Ocean Group sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tái cơ cấu để xử lý một số khoản công nợ phải thu với VNT, Phú Nguyên và phải trả với VNT, Thần Đồng, Kinh doanh Nhà.
Cụ thể, OGC dự kiến chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn tại dự án xây dựng công viên Hồ Điều Hoà thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội.
Đồng thời, nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà CTCP Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển OGC theo hợp đồng năm 2014 giữa OGC, Công ty TNHH VNT, CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long và CTCP Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN