Novaland chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

Lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng 3,28%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi sau.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông báo chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo ra công chúng.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 13 tỷ đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và 200 tỷ đồng đối với nhà đầu tư tổ chức.
Kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng 3,28%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi sau. Mỗi kỳ tính lãi kéo tháng 3 tháng.
Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 31/12/2021 đến 20/1. Ngày phát hành dự kiến 20/1.
Novaland chao ban 1.300 ty dong trai phieu voi lai suat 9,5%/nam
 
Mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính, huy động vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
Trước đó vào cuối năm 2021, Novaland đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi).
Song song với đó đơn vị cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN