Nông dược HAI bị nhắc nhở chậm công bố BCTC quý 1/2022 lần 2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Nông dược H.A.I (HAI) về việc chậm công bố thông tin.
Theo đó, HoSE nhắc nhở HAI chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần thứ 2. Được biết, trước đó ngày 5/5, HoSE đã nhắc nhở HAI chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 1.
Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố Báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý… Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý…”.
Nong duoc HAI bi nhac nho cham cong bo BCTC quy 1/2022 lan 2
 HAI tiếp tục bị nhắc nhở về việc chậm CBTT.
Mới đây, Nông dược H.A.I  có văn bản xin công bố lại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2021.
Theo HAI, Công ty đã công bố BCTC quý 4/2021 theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát số liệu và hồ sơ, HAI nhận thấy cần đánh giá lại một số khoản nợ phải thu và đầu tư tại thời điểm 31/12/2021. Việc đánh giá lại các khoản mục này làm ảnh hưởng đến các khoản mục trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC quý 4/2021 đã công bố.
Vì vậy, HAI đề nghị xem xét cho Công ty công bố lại BCTC quý 4/2021 để đảm bảo BCTC được trình bày phù hợp với thực tế hoạt động.
Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 vừa được công bố lại của HAI ghi nhận doanh thu thuần vẫn giữ nguyên ở mức 273 tỷ đồng và lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ở báo cáo này, HAI tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ 111 tỷ đồng lên 785 tỷ đồng, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 55 lần lên 686 tỷ đồng.
Chính điều này đã khiến công ty lỗ ròng 614 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi báo cáo trước đó chỉ lỗ vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 cũng bị ảnh hưởng khi chuyển từ có lãi 6,8 tỷ thành lỗ ròng 606 tỷ đồng.
Ngoài ra, trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HAI tính đến cuối năm 2021 cũng điều chỉnh giảm tới 464 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi từ 111 tỷ đồng lên 785 tỷ đồng, và khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 551 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN