Những bút toán “lạ” trong báo cáo soát xét của Tập đoàn Đầu tư KTT

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của KTT ghi nhận những bút toán "lạ lùng" như trả trước thừa cho Chủ tịch, một cá nhân chuyển nhầm hàng chục tỷ đồng rồi công ty sử dụng...
Những khoản trả trước và chuyển nhầm "lạ lùng"
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT (HNX: KTT) ghi nhận nhiều ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên.
Theo đó, KTT ghi nhận khoản trả trước thừa cho Chủ tịch Nguyễn Đức Hiếu với số tiền 18,4 tỷ đồng về việc thu mua cổ phần CTCP Phát triển Thương mại Tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng chưa được HĐQT thông qua. Tuy nhiên, đến ngày 13/8/2022, KTT đã thu hồi được toàn bộ khoản trả trước này.
Nhung but toan “la” trong bao cao soat xet cua Tap doan Dau tu KTT
 
Với khoản phải thu về cho vay ngắn và dài hạn số tiền lần lượt là 12 tỷ và 2,79 tỷ đồng là khoản cho các cá nhân vay không có tài sản đảm bảo hoặc cam kết bảo lãnh của bên thứ ba.
Ngoài ra, tại báo cáo này, bà Nguyễn Băng Thương đã chuyển nhầm cho KTT số tiền lên tới 26 tỷ đồng, Công ty đã sử dụng số tiền này vào mục đích kinh doanh. Đến ngày 28/9/2022, KTT cho biết đã chuyển trả toàn bộ số tiền này cho bà Nguyễn Băng Thương. 
Nhung but toan “la” trong bao cao soat xet cua Tap doan Dau tu KTT-Hinh-2
 
Với báo cáo tài chính sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của KTT điều chỉnh giảm 320 triệu đồng về mức 2,98 tỷ đồng, dù sao vẫn khả quan hơn mức lỗ 3,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. 
Về tình hình kinh doanh giai đoạn 2018-2021, KTT chỉ lãi từ 254 triệu đồng đến 2,3 tỷ đồng mỗi năm.
KTT đã đổi chủ?
Nhung but toan “la” trong bao cao soat xet cua Tap doan Dau tu KTT-Hinh-3
 
KTT có vốn điều lệ 29,55 tỷ đồng, tại thời điểm 30/6/2022 cổ đông lớn nhất là Tổng giám đốc Đặng Thuỳ Dương (9,01%) và ông Nguyễn Văn Đạt (8,63%). Ông Đạt vừa trở thành cổ đông lớn của KTT trong tháng 4/2022 khi Chủ tịch Nguyễn Đức Hiếu thoái lui từ mức nắm giữ 7,01% xuống 4,16%. Đồng thời bà Đặng Thuỳ Dương cũng giảm sở hữu từ 11,88% xuống 9,01% như hiện tại.
Ngoài ra, trong tháng 8/2022, CTCP Thương mại Quốc tế Việt Bắc đã mua vào 10.000 cổ phiếu KTT và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 5,14%.
Ngay sau khi có biến động cổ đông lớn tại KTT, Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Nhàn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngày 15/10 tới KTT sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc từ nhiệm này và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới, đồng thời thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
Cũng trong tháng 8, KTT đã quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu. Theo đó, KTT dự kiến phát hành thêm 147.740 cổ phiếu với tỷ lệ 5% nhằm tăng vốn điều lệ từ 29,55 tỷ lên 31 tỷ đồng. 
Tập đoàn Đầu tư KTT tiền thân là CTCP Thuận Hưng được thành lập năm 2003. Công ty có lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, Mua bán vật tư ngành điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, năm 2020, KTT chuyển định hướng ngành nghề hoạt động từ lĩnh vực xây lắp thiết bị điện sang lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN