Nhơn Trạch 2 lên kế hoạch lãi giảm 12%, chia cổ tức 15% cho năm 2022

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái.
 
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kế hoạch tổng doanh thu gần 8.129 tỷ đồng, cao hơn 24% so với mức đạt được cả năm 2021.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái. Trong quý 1 năm nay, Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 1/2021.
Theo giải trình từ phía công ty, lãi gộp tăng chủ yếu do doanh thu sản xuất điện tăng 22% trong khi giá vốn chỉ tăng 21%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm do công ty không có khoản lãi chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ, đồng thời chi phí tài chính giảm do công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 nên chi phí đi vay giảm.
Nhon Trach 2 len ke hoach lai giam 12%, chia co tuc 15% cho nam 2022
 
Về phương án chia cổ tức năm 2022, công ty dự kiến trình mức cổ tức tiền mặt 15% (1.500 đồng/cp), tương ứng số tiền dự chi khoảng 432 tỷ đồng.
Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến nâng mức cổ tức tiền mặt lên 16,5% (1.650 đồng/cp), cao hơn con số 15% được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% (1.000 đồng/cp) vào ngày 18/4.
Về nhiệm vụ và giải pháp của năm 2022, doanh nghiệp sẽ tăng cường công tác kỹ thuật, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, tích cực thu hồi tiền điện. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất hết sức có thể, tìm các nguồn cung cấp khí bổ sung, bám sát thị trường điện cạnh tranh.
Trong năm 2022, công ty còn lên kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị để chuẩn bị cho kỳ tiểu tu và đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 100.000 giờ làm việc.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN