Nhờ hoàn nhập chi phí, Gang thép Thái Nguyên thoát lỗ quý 4

Với kết quả lãi trước thuế đạt hơn 157 tỷ đồng, TIS đã vượt mục tiêu 49 tỷ đồng đề ra cho năm 2021 hơn 221%.
CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt gần 3.224 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty lại kinh doanh dưới giá vốn dẫn đến khoản lỗ gộp gần 12 tỷ đồng.
Dù vậy, TIS vẫn báo lãi ròng gần 10 tỷ đồng nhờ hoàn nhập lượng lớn chi phí tài chính, cộng với tiết giảm chi phí quản lý.
TIS đã thực hiện hoàn nhập chi phí tài chính gần 87 tỷ đồng, đây là kết quả từ việc Công ty điều chỉnh chênh lệch tỷ giá đã hạch toán đầu năm cộng với chi phí lãi vay giảm.
Khoản chi phí quản lý đã giảm mạnh 65% so với cùng kỳ, còn hơn 33 tỷ đồng, do Công ty hoàn nhập công nợ và tiền đồng phục cho nhân viên.
Nho hoan nhap chi phi, Gang thep Thai Nguyen thoat lo quy 4
 
Lũy kế năm 2021, TIS ghi nhận doanh thu gần 12,858 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Công ty lãi gộp hơn 788 tỷ đồng, tăng 66%.
Sau khi trừ chi phí, TIS báo lãi ròng cả năm đạt hơn 122 tỷ đồng, gấp 16,5 lần kết quả năm trước. Với kết quả lãi trước thuế đạt hơn 157 tỷ đồng, TIS đã vượt mục tiêu 49 tỷ đồng đề ra cho năm 2021 hơn 221%.
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 10.328 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2020. Hàng tồn kho và các khoản phải thu của Công ty tăng lần lượt 14% và 78%, lên hơn 1.434 tỷ đồng và gần 1.018 tỷ đồng.
Tổng nợ vay cũng ghi nhận giảm 5%, về còn 4.322 tỷ đồng. Dù vậy, nợ vay vẫn còn vượt vốn chủ sở hữu thực góp hơn 2.482 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN