Nhờ đâu Petrolimex lãi 736 tỷ đồng trong quý 1?

Petrolimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 736 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.800 tỷ.
Quý 1, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết doanh thu đạt 38.269 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Nhờ giảm giá vốn hàng bán, biên lợi nhuận gộp trong kỳ của PLX đạt 8,9% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 1,2%.
Doanh thu tài chính quý 1/2021 đạt 210 tỷ đồng, giảm gần 9% cùng kỳ năm trước, chi phí tài chính đạt 186 tỷ đồng, giảm 47%.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 20%, song lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 của PLX đạt 736 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.813 tỷ đồng. 
Nho dau Petrolimex lai 736 ty dong trong quy 1?
 
Theo giải trình, quý 1/2021 dịch Covid-19 đã được kiểm soát, đồng thời giá dầu thế giới (WTI) có xu hướng tăng đều từ 47,62 USD/thùng đầu năm lên 59,16 USD/thùng vào thời điểm cuối quý 1 (tương ứng tăng 20%) nên hoạt động kinh doanh xăng dầu có lãi.
Trong khi cùng kỳ 2020, giá dầu WTI giảm mạnh và liên tục chỉ còn 20,48 USD/thùng (giảm 66% trong quý) đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán quý 1/2020 với phát sinh 1.500 tỷ đồng trải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ theo quy định.
Bên cạnh đó, một số công ty con của tập đoàn có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó công ty nhiên liệu bay quý 1/2021 lợi nhuận chỉ đạt 24% so với cùng kỳ 2020 do thời điểm này năm ngoái các hãng hàng không vẫn hoạt động ổn định.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN