Nhờ đâu HOSE đạt lãi kỷ lục 2.536 tỷ đồng năm 2021?

Năm 2021, HOSE đạt 3.237 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lên tới 2.536 tỷ đồng, tăng 267% so với năm 2020.
Theo báo cáo thường niên 2021 của Sở GDCK TPHCM (HOSE), trong năm 2021, tổng doanh thu đạt trên 3.237 tỷ đồng, tăng vọt 208% so năm 2020 và vượt 87% kế hoạch năm.
Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của HOSE, tương đương 92,23%, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng vọt 228,8% so với năm 2020. Theo HOSE, sự tăng trưởng của doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ năm nay được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của hoạt động giao dịch chứng khoán.
Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng đạt trên 110,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,87% so với năm 2020. 
Tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 12,58% so với năm 2020.
Nho dau HOSE dat lai ky luc 2.536 ty dong nam 2021?
Cơ cấu doanh thu qua các năm của HOSE 
Tổng chi phí trong năm 2021 của HOSE là 701,34 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 95% so với năm 2020. Tuy nhiên, sự gia tăng này nhỏ hơn so với sự gia tăng về mặt doanh thu trong năm vừa qua. 
Chi phí giám sát thị trường là chi phí có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE, chiếm 70,6% tương ứng 494,86 tỷ đồng, tăng 242% so với năm 2020. Đây là chi phí có sự biến động tỉ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán. 
Chi phí công cụ, dụng cụ khấu hao tài sản cố định chiếm 8,37% tổng chi phí với mức 58,72 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm ngoái. Khoản chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động tăng 12,3%, chiếm 11,9% tổng chi phí. Phần chi phí còn lại chiếm 9,17% trong tổng cơ cấu chi phí của HOSE năm 2021.
Nho dau HOSE dat lai ky luc 2.536 ty dong nam 2021?-Hinh-2
 
Sau khi trừ các loại chi phí, HOSE đạt lợi nhuận trước thuế lên tới 2.536 tỷ đồng, tăng 267% so với năm 2020.
Năm 2021, HOSE phải nộp về Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 2.315,8 tỷ đồng, tăng 356,4% so với năm 2020. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 507,3 tỷ đồng, tăng 267% so với năm 2020. Đóng góp từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.808,5 tỷ đồng, tăng 390% so với năm trước. 
Nho dau HOSE dat lai ky luc 2.536 ty dong nam 2021?-Hinh-3
 
Theo HOSE, năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm bứt phá về thanh khoản, dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch và vốn hóa trên thị trường chứng khoán. Lần đầu tiên, theo thống kê của WFE, tỷ suất vòng quay chứng khoán của thị trường Việt Nam năm 2021 đạt gần 173%.
Tiếp tục đà phát triển từ cuối năm trước, năm 2021 thanh khoản thị trường bùng nổ với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 766 triệu chứng khoán/ngày, tương ứng với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 21.997 tỷ đồng/ngày, tăng gấp 2 lần về khối lượng và gấp 3,4 lần về giá trị so với năm 2020.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN