Nhiệt điện Phả Lại lên kế hoạch đi lùi hơn 50% cho năm 2020

Cho năm 2020, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch doanh thu tăng nhẹ 1% nhưng lãi ròng lại giảm đến 56%.
 

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông vừa được công bố, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) dự kiến sản lượng điện sản xuất cho năm 2020 đạt 6.200 triệu kWh, trong đó 90% là bán cho EVN.

Doanh thu 2020 đặt ra hơn 8.277 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước. Chi phí dự kiến vào mức 7.600 tỷ đồng. Con số lãi trước thuế đặt ra lại giảm 56%, đạt gần 677 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản xuất điện (đã bao gồm chi phí lãi vay) ước tính gần 446 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả với tỷ lệ 15%.

Song song đó, Công ty cũng lên kế hoạch sửa chữa lớn trị giá 630 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư gần 249 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) và Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vẫn đang khởi sắc đi cùng kết quả kinh doanh khả quan của các đơn vị này trong năm 2018 và 2019.

Nhiet dien Pha Lai len ke hoach di lui hon 50% cho nam 2020
 

Nhiệt điện Phả Lại cho biết, năm 2020 tuy có những khó khăn nhất định như thị trường điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự xuống cấp của các tổ máy DC1, đòi hỏi chi phí sửa chữa nâng cấp lớn cộng với sự giảm sút thương mại do Covid-19 gây ra, song cơ hội thuận lợi của công ty còn nhiều. Công ty sẽ cố gắng bám sát thực tế để đưa ra những giải pháp sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.

Năm 2019 rồi, Nhiệt điện Phả Lại đạt doanh thu 8.497 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 1.530 tỷ đồng, vượt 13% và 96% kế hoạch đề ra.

Công ty sản xuất được 6.056 triệu kWh, cao nhất từ 2017 đến nay, phần nào do thủy điện chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Lượng điện sản xuất vượt mức chỉ tiêu do luôn đáp ứng yêu cẩu hệ thống điện quốc gia, thiết bị dự phòng luôn sẵn sàng chờ hệ thống huy động.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN