Nhân sự cấp cao của PTI liên tục 'xáo trộn'

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm một loạt nhân sự kể từ ngày 5/10.
Theo đó, ông Đỗ Phúc Hiệp, ông Đỗ Quang Khánh và bà Lưu Phương Lan sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty và chuyển về làm thành viên Ban Lãnh đạo Quản trị tổ chức.
Trong đó, ông Phúc Hiệp sẽ là Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, bà Phương Lan là Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh bảo hiểm thương mại và ông Quang Khánh sẽ là Giám đốc Khối quản trị hoạt động.
Cả 3 vị trên đều có thời gian dài đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng của PTI. Trong đó ông Đỗ Quang Khánh làm Phó Tổng giám đốc từ năm 2011, bà Lưu Phương Lan làm Phó Tổng giám đốc từ năm 2016, ông Đỗ Phúc Hiệp giữ chức Giám đốc ban Công nghệ thông tin từ năm 2010 trước khi được chọn làm Phó Tổng hồi đầu năm nay.
Với sự thay đổi cơ cấu lãnh đạo này, PTI sẽ còn lại 5 Phó Tổng cùng với Tổng giám đốc Bùi Xuân Thu.
Nhan su cap cao cua PTI lien tuc 'xao tron'
 
Ban lãnh đạo trong kỳ 6 tháng đầu năm 2022 đã liên tục có những thay đổi lớn. Cụ thể, về thành viên HĐQT, bà Phạm Minh Hương được bổ nhiệm làm Chủ tịch từ ngày 10/3/2022 thay cho bà Nguyễn Hồ Nga. Bà Nga giữ chức Chủ tịch PTI chỉ chưa đầy 2 tháng (từ ngày 19/1 - 10/3/2022).
Trước ngày 19/1/2022, người giữ chức Chủ tịch HĐQT PTI là ông Nguyễn Minh Đức. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, PTI đã 2 lần thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT.
Ngày 24/8, PTI tiếp tục bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch đồng thời bổ nhiệm và miễn nhiệm một loạt các ủy (số ủy viên hiện tại là 7 người).Ban kiểm soát PTI cũng thay đổi trưởng ban và 2 thành viên. Ông Bùi Văn Tới giữ chức trưởng ban từ ngày 24/8 thay cho ông Nguyễn Hữu Thẵng (miễn nhiệm ngày 27/4/2022).
Tương tự, ban Tổng Giám đốc cũng bổ nhiệm thêm một loạt vị trí Phó Tổng mới.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN