Nhận định 2021 nhiều khó khăn, Miliket đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang, cổ tức 28%

Năm 2021, Miliket đặt mục tiêu doanh thu tăng 14% trong khi lợi nhuận đi ngang và vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức 28% cho cổ đông.
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN), kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 được đưa ra mức 710 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2020. Trong khi đó lợi nhuận không tăng trưởng, vẫn duy trì ở mức 28 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 28%.
Nhìn lại năm 2020, Miliket ghi nhận tổng sản lượng bán ra 18.574 tấn, đạt 91% kế hoạch và giảm 2% so năm 2019.
Tổng doanh thu 624 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và giảm 2% so năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng, chỉ đạt 85% kế hoạch và giảm 12% so năm trước. Với kết quả đó, Miliket quyết định trả cổ tức tỷ lệ 28% cho cổ đông.
Nhan dinh 2021 nhieu kho khan, Miliket dat ke hoach loi nhuan di ngang, co tuc 28%
 
Miliket nhận định, tình hình năm 2021 dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, thị trường trong nước sẽ còn trầm lắng, sản lượng tiêu thụ giảm.
Đồng thời, tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do thiếu container rỗng để xếp hàng dẫn đến chi phí vận chuyển tăng cao.
Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao gây ảnh hưởng đến giá bán và tỷ xuất lợi nhuận của Công ty, đặc biệt sẽ gây khó khăn hơn trong sự cạnh tranh về giá so với các đơn vị đã đầu tư tự động hóa thiết bị sản xuất.
Vị trí văn phòng nhà máy của Công ty sản xuất hiện đang nằm trong khu dân cư, nên phải tốn chi phí cao để xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường khu dân cư theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, tiền thuê đất tại các khu vực nhà máy hiện nay được tính giá thuê đất mới rất cao ảnh hưởng đến giá bán và lợi nhuận hàng năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN