Nguyên nhân gì khiến NT2 báo lỗ trong quý 3/2020?

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lỗ gần 6 tỷ đồng trong quý 3, là quý lỗ đầu tiên sau khoản lỗ từ năm 2013.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 1.153 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm mạnh 62% về còn 68 tỷ đồng.

NT2 cho biết nhà máy điện Nhơn Trạch 2 dừng máy để trung tu mở rộng định kỳ tại 75.000 giờ vận hành tương đương đầu tiên (EOH) trong tháng 9/2020. Việc này khiến doanh thu sản xuất điện bị sụt giảm trong khi các chi phí cố định như khấu hao, lãi vay... không biến động nhiều.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 94% còn 3 tỷ đồng do cùng kỳ công ty lãi lớn từ đánh giá lại số dư các khoản vay có gốc ngoại tệ với giá trị 49,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 44% lên 48,5 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái gần 21 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên khiến NT2 nhận khoản lỗ gần 6 tỷ đồng trong quý 3, quý lỗ đầu tiên kể từ quý 3/2013.

Nguyen nhan gi khien NT2 bao lo trong quy 3/2020?
 

Luỹ kế 9 tháng, NT2 có doanh thu đạt 4.752 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2019. Lãi ròng giảm 23% về còn 422 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, NT2 thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến 30/9 giảm 10% so đầu năm, ghi nhận ở mức 6.835 tỷ đồng. Tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền giảm 43% còn 372,5 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn là 1.334 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu kỳ. Nợ vay dài hạn sau khi hạch toán hết từ quý 2, đến quý 3 vẫn chưa phát sinh khoản mới nào. Phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh, gấp gần 4 lần đầu kỳ lên 751 tỷ đồng chủ yếu liên quan đến giao dịch với Tổng công ty khí Việt Nam. Trong khi đó, phải trả ngắn hạn khác giảm 86% còn 48 tỷ đồng do công ty đã thanh toán cổ tức phải trả.

Trong năm 2021-2022, VNDirect ước tính tăng trưởng kép LNST của NT2 là 3,1%, nhờ: 1) hiệu suất hoạt động cao (77%) trong năm 2021-2022 do tình hình thiếu điện ở khu vực miền Nam trở nên nghiêm trọng hơn so với năm 2021, và 2) chi phí lãi vay giảm 70% do dự kiến NT2 sẽ trả hết nợ trong nửa đầu năm 2021.

Trong năm 2022-2025, kỳ vọng tăng trưởng kép LNST của NT2 giảm 3,7%, do: 1) đại tu năm 2023 sau 100.000 EOH (Số giờ vận hành tương đương), và 2) thuế suất tăng từ 5% năm 2023 lên 10% trong năm 2024 vì chính sách ưu đãi thuế sẽ hết hiệu lực trong 2024 (10%) và 2026 (20%).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN