Quý I, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 213 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán KLB) vừa thông báo về việc bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Trần Ngọc Minh được bổ nhiệm thay thế.
Quy I, KienlongBank ghi nhan loi nhuan truoc thue gan 213 ty dong
 Nữ Chủ tịch HĐQT KienlongBank từ nhiệm, ông Trần Ngọc Minh - phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm thay thế
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán KLB) vừa thông báo về việc bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2024.
Quyết định này được đưa ra theo nguyện vọng cá nhân của bà Hằng. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng KienlongBank với tư cách là thành viên HĐQT, đóng góp vào việc thực hiện các định hướng chiến lược của ngân hàng trong tương lai.
Ngân hàng cho biết ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT mới. Trong khi đó, ông Trần Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc hiện tại, sẽ được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc.
Bên cạnh đó, KienlongBank lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10/2024. Đại hội sẽ được tổ chức trực tuyến, ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông tham dự là 26/8/2024. Trong chương trình nghị sự, đại hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua các quy chế quan trọng, thay đổi cơ cấu nhân sự cấp cao, cũng như các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng.
Trong quý I năm 2024, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 213 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 27% kế hoạch năm.
Tổng huy động vốn tăng nhẹ so với cuối năm 2023, đạt 78.822 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng lên 87.580 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 53.392 tỷ đồng, chủ yếu là nợ nhóm 1, và tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,46%.
Về các nguồn thu nhập, thu nhập lãi thuần đạt gần 613 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 113 tỷ đồng. Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác lần lượt là 11 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.
KienlongBank đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2024 đạt 90.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 81.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 800 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN