Nếu quý 4 lãi 40 tỷ, LIX vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch năm

LIX đề ra mục tiêu cho quý còn lại của năm 2021 với doanh thu 646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.
CTCP Bột giặt Lix (HoSE: LIX) vừa thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu thuần 551 tỷ đồng, nhích nhẹ so kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, giảm 16% so kế hoạch quý đặt ra, và giảm 58% so cùng kỳ.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của LIX cũng chỉ đạt 72% chỉ tiêu 9 tháng với 1.906 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 58% kế hoạch quý với 130 tỷ đồng.
Neu quy 4 lai 40 ty, LIX van chua the hoan thanh ke hoach nam-Hinh-3
 
Theo LIX, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất nghiêm trọng, các tỉnh phía Nam áp dụng Chỉ thị 15 và 16 trong nhiều tháng để kiểm soát dịch, dẫn đến doanh thu bán hàng của công ty giảm. Thêm vào đó, công ty thực hiện quy định 3 tại chỗ của Nhà nước để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên phát sinh nhiều chi phí như xét nghiệm, lưu trú... dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.
Trước tình hình đó, LIX đề ra mục tiêu cho quý còn lại của năm 2021 với doanh thu 646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.
Được biết, năm 2021, LIX đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng. Cổ tức 30%.
Như vậy, quý 4 LIX phải nỗ lực hơn chỉ tiêu đặt ra mới có thể hoàn thành kế hoạch cả năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN