NBB: Thực hiện vỏn vẹn 17% kế hoạch lãi, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.000 tỷ đồng

Kinh doanh sa sút, Năm Bảy Bảy còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục vào thời điểm cuối năm 2022.
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) công bố BCTC quý 4/2022 với mức lãi sau thuế đạt gần 16 tỷ đồng, khả quan hơn con số lỗ 22 tỷ đồng cùng kỳ. 
Trong đó, doanh thu đạt 176 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới gần 58%, trong doanh thu thuần trong khi cùng kỳ ghi âm giá vốn nên lãi gộp còn 74 tỷ đồng, tăng 41% so với quý 4/2021.
Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 43 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính lên tới 66,7 tỷ đồng. 
Lũy kế cả năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 18 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 313 tỷ đồng năm trước.
NBB: Thuc hien von ven 17% ke hoach lai, dong tien kinh doanh am gan 1.000 ty dong
 Dòng tiền NBB âm tận 1.000 tỷ đồng.
Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 17% kế hoạch lợi nhuận.
Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh cũng âm. Trong năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. 
Tính tới 31/12/2022, Công ty đã tăng mạnh tồn kho và các khoản phải thu lần lượt thêm 45,5% và hơn 80% lên 1.355 tỷ đồng và 1.407 tỷ đồng, điều này đã góp phần dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.
Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 163,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.943 tỷ đồng lên 3.130 tỷ đồng và chiếm 49% tổng nguồn vốn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN