NBB đặt kế hoạch lãi giảm đến 67% sau khi CII thoái về 51% vốn

Xét về cổ tức, năm 2021, NBB dự kiến cổ tức tỷ lệ 15%, mức cổ tức tiếp tục duy trì ở mức 15% vào năm 2022.
 
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với kế hoạch tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, ước tính kế hoạch lợi nhuận giảm tới 67% so với thực hiện trong năm 2021.
Trong năm 2022, công ty dự kiến đảm bảo tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm như dự án Khu dân cư Sơn Tịnh. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng các dự án mới như NBB II, NBB Garden III và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi.
Bên cạnh đó, sẽ bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP.HCM và du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển miền Trung nhằm đa dạng hóa nguồn thu.
NBB dat ke hoach lai giam den 67% sau khi CII thoai ve 51% von
 
Xét về cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến cổ tức tỷ lệ 15%. Bước sang năm 2022, mức cổ tức tiếp tục duy trì ở mức 15%.
Một nội dung đáng chú ý, công ty dự kiến bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ để cân đối tài chính, thời gian dự kiến sau khi UBCKNN chấp thuận cho phép công ty được bán cổ phiếu quỹ.
Ở một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) sau 5 lần liên tục bán ra đã giảm sở hữu tại Công ty về còn 51,14% vốn. Gần đây nhất, CII lại muốn bán 2,14 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu về còn 49% trong thời gian từ 7/3-5/4.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN