Nam Việt báo lãi giảm 39% trong quý 4/2021 do gánh nặng nhiều chi phí

Do gánh nặng từ các chi phí nên CTCP Nam Việt (ANV) báo lãi giảm đến 39% trong kỳ.
 
Riêng quý 4, ANV báo doanh thu thuần đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 204 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ.
Trong kỳ, Navico có hơn 14 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ. Đáng chú ý các chi phí phát sinh đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng tăng 53%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 33%.
Lợi nhuận khác cũng giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng giảm 39% so với quý 4/2020. Giải trình từ phía Navico, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do chi phí lãi vay tăng, chi phí bán hàng cũng tăng cao chủ yếu là chi phí cước tàu và chi phí vận chuyển.
Nam Viet bao lai giam 39% trong quy 4/2021 do ganh nang nhieu chi phi
 
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 3.494 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, giảm 37%.
Năm 2021, Thuỷ sản Nam Việt (ANV) đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 250 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2021, Công ty đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận 2021.
Tính đến cuối năm 2021, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của ANV tăng vọt lên gần 646 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Tổng tài sản tại thời điểm này ghi nhận gần 4.886 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 12%, xuống còn 381 tỷ đồng.
Hàng tồn kho cũng giảm 6%, ghi nhận gần 1.780 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 1.098 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN