Nam Tân Uyên 'vơi bớt' 50% lãi trong quý 3

Do ảnh hưởng từ kết quả quý 3, lãi sau thuế của NTC cũng giảm 11% về hơn 212 tỷ đồng. 
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) ghi nhận doanh thu gần 38 tỷ đồng trong quý 3, giảm 64% so với cùng kỳ.
Doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với quý 3 năm trước. Lợi nhuận gộp của NTC chỉ còn hơn 21 tỷ đồng, giảm 74%.
Doạnh thu tài chính của NTC cũng ghi nhận giảm 17%, còn gần 42 tỷ đồng, do lãi tiền gửi và cho vay thu về ít hơn cùng kỳ. Chi phí trong kỳ giảm khi cả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 98%, 21% và 29%.
Trừ các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.
Nam Tan Uyen 'voi bot' 50% lai trong quy 3
 Lãi ròng của NTC sụt giảm 50% trong quý 3.
Do ảnh hưởng từ kết quả quý 3, doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm của NTC giảm 15% so với cùng kỳ, còn gần 165 tỷ đồng, lãi sau thuế cũng giảm 11% về hơn 212 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Nam Tân Uyên xấp xỉ 4.141 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp nằm ở các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1.192 tỷ đồng) và chi phí trả trước dài hạn (1.779 tỷ đồng), bao gồm tiền thuê đất và chi trả đền bù thiệt hại thêm.
Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận gần 3.400 tỷ đồng tài cùng thời điểm, tương ứng tăng gần 4% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu dài hạn từ cho thuê hạ tầng KCN chiếm gần 2.961 tỷ đồng.
Khoản doanh thu này được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo, dựa trên thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng đã trả tiền trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN