Nam Tân Uyên lãi lớn 98 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 với lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý 3 của NTC đạt gần 103 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, doanh thu thuần tăng mạnh chủ yếu từ doanh thu tiền thuê đất ghi nhận 1 lần.

Lãi gộp cũng đạt hơn 82 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ, theo đó biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 73% lên mức 80%.

Doanh thu tài chính cũng gấp gần 2 lần cùng kỳ lên hơn 50 tỷ đồng. Nhờ đó, NTC báo lãi ròng gấp 2,2 lần cùng kỳ, đạt gần 98 tỷ đồng.

Nam Tan Uyen lai lon 98 ty dong trong quy 3
 

Với kế quả trên, trong 9 tháng, lãi ròng của NTC đạt hơn 239 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, Công ty đặt mục tiêu cho lợi nhuận ở mức 177 tỷ đồng, như vậy NTC đã vượt 35% kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản tính đến 30/9 của NTC tăng 18% so với đầu năm, đạt hơn 4.179 tỷ đồng chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang là dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2 gấp 80 lần đầu năm, đạt hơn 470 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm đến 83% tổng nguồn vốn của Công ty, ở mức gần 3.452 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn tăng mạnh lên mức gần 402 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN