Nam Tân Uyên báo lãi đi ngang 295 tỷ đồng năm 2021

Nợ phải trả của Nam Tân Uyên chiếm tới 85% với 3.577 tỷ đồng, tập trung ở khoản nợ dài hạn.
Quý 4/2021, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) ghi nhận doanh thu thuần 106 tỷ đồng, tăng 54% chủ yếu nhờ mảng bất động sản đầu tư.
Kỳ này, Công ty còn ghi nhận thêm cổ tức, lợi nhuận được chia hơn 27 tỷ, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Nhờ đó, Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế quý 4 hơn 82 tỷ, tăng 59%.
Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 295 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 1,3% so với 2020. Theo đó, Công ty mới thực hiện được 57,4% chỉ tiêu doanh thu song đã vượt 30% mục tiêu lợi nhuận năm. 
Nam Tan Uyen bao lai di ngang 295 ty dong nam 2021
 
Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản Nam Tân Uyên đạt hơn 4.210 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó chiếm 31% là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới một năm với 1.329 tỷ đồng.
Nợ phải trả chiếm tới 85% với 3.577 tỷ đồng, tập trung ở khoản nợ dài hạn. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn ghi nhận gần 2.994 tỷ đồng.
Đây là doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, sẽ được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo, căn cứ theo thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng đã trả tiền trước.
Tổng nợ vay của doanh nghiệp hơn 200 tỷ, trong khi vốn góp chủ sở hữu là 239 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN