Nam Long huy động 500 tỷ trái phiếu đầu tư dự án Waterpoint giai đoạn 2

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD).
 
HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa phê duyệt Nghị quyết phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 500 tỷ đồng.
Mệnh giá đạt 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm. Mức lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm. 
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (Công ty Cổ phần Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).
Nam Long huy dong 500 ty trai phieu dau tu du an Waterpoint giai doan 2
 NLG muốn huy động trái phiếu.
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD). Dự kiến phát hành vào quý 4/2022.
Tại thời điểm cuối quý 3, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn. Nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nếu hoàn thành đợt phát hành trái phiếu vừa công bố ở trên, dư nợ trái phiếu của công ty sẽ vượt mức 3.000 tỷ đồng.
Ngoài ra Nam Long cũng đang vay ngân hàng gần 2.100 tỷ cộng thêm nợ phải trả khác hơn 8.000 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ phải trả sau đợt phát hành trên là hơn 13.000 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, Nam Long vừa thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG làm cổ phiếu quỹ.
Theo đó, Nam Long sẽ mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
Tính đến cuối quý 3, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NLG là hơn 2.171 tỷ đồng. Nếu dùng toàn bộ 1.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NLG sẽ giảm xuống còn hơn 1.171 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN