Nam Long dự chi 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Nam Long muốn mua lại cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu NLG liên tục trượt dốc, với 1.000 tỷ đồng, công ty có thể mua vào hơn 46,4 triệu cổ phiếu.
HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) vừa thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
Cuối quý 3/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nam Long hơn 2.171 tỷ đồng.
Trong trường hợp giao dịch mua lại hoàn tất ở mức tối đa, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NLG sẽ giảm xuống còn hơn 1.171 tỷ đồng. Đồng thời, theo quy định hiện hành, công ty phải giảm vốn điều lệ về mức 2.839 tỷ đồng và tiêu hủy lượng cổ phiếu đã mua lại tương ứng. Quy mô vốn của Nam Long sẽ trở lại ngang thời điểm quý 2/2021.
Nam Long du chi 1.000 ty dong mua co phieu quy
 NLG muốn mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ.

Nam Long muốn mua lại cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu NLG liên tục trượt dốc. Chốt phiên 16/11, cổ phiếu NLG đã mất gần 70% giá trị so với đầu năm và mất một nửa giá so với cuối tháng 8. Với 1.000 tỷ đồng, công ty có thể mua vào hơn 46,4 triệu cổ phiếu.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp này đã đăng ký mua vào. Trong đó, riêng gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua vào 4,4 triệu cổ phiếu. Ông Quang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG.
Ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam, hai người con của ông Nguyễn Xuân Quang cũng đăng ký mua vào với cùng số lượng 1,7 triệu đơn vị.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN