MWG: Tồn kho lên đến 22.400 tỷ khiến dòng tiền kinh doanh sụt giảm trong quý 2

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) lãi quý 2 tăng 36% so cùng kỳ lên mức 1.213 tỷ đồng.
Trong quý 2, MWG ghi nhận doanh thu đạt 31.658 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ở mức 7.144 tỷ đồng, tăng 24%. 
Đáng kể chi phí tài chính trong kỳ của MWG tăng mạnh 80% lên 305 tỷ đồng, chi phí tài chính chiếm 171 tỷ đồng, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo đà tăng của doanh thu.
Sau cùng, MWG cũng ghi nhận lãi ròng trong cùng kỳ đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 36% so quý 2/2020. 
MWG: Ton kho len den 22.400 ty khien dong tien kinh doanh sut giam trong quy 2
 
Trong bán niên, doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Đức Tài báo doanh thu hơn 62.486 tỷ đồng, tăng 12%, lãi ròng ở mức 2.550 tỷ đồng, tăng 26%.
Được biết, trong năm 2021, MWG đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.750 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc bán niên, doanh nghiệp thực hiện được 54% kế hoạch lợi nhuận năm.
Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng lưu chuyển thuần trong kỳ lại âm. Cụ thể, trong quý 2/2021, lưu chuyển tiền thuần âm đến 2.730 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm gần 950 tỷ đồng.
Tính tới 30/6, tổng tài sản của MWG tăng thêm 18% so với đầu năm lên 54.139 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho 22.414 tỷ đồng.
Trong kỳ, tồn kho tăng 15% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.993 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh chính sụt giảm trong kỳ.
Nợ phải trả của MWG chiếm 35.880 tỷ đồng trong cơ cấu nguồn vốn, trong đó khoản vay ngắn hạn tăng đến 30% lên 10.966 tỷ đồng, trong khi đó vay dài hạn tăng không đáng kể lên 1.129 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN