MSH báo lãi quý 1 tăng 44%, sắp chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của MSH đạt 116 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 1/2020.
 
CTCP May Sông Hồng (MSH) báo doanh thu thuần trong quý 1 đạt 945 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2020.
Giá vốn hàng bán giảm 6% xuống còn 729 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 216 tỷ đồng, tăng 34%.
Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 17% lên gần 16 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 61% xuống 2,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 32% xuống còn 26 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74% lên gần 88 tỷ đồng.
Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của MSH đạt 116 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 1/2020.
MSH bao lai quy 1 tang 44%, sap chia co tuc tien mat ty le 30%
 
Năm 2021, Công ty đặt ra đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến hết quý 1, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 3,46% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 1.185 tỷ đồng, toàn bộ là số nợ ngắn hạn.
Ở một diễn biến khác, vào ngày 14/5 tới đây, MSH sẽ chốt danh sách chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%, 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày thanh toán 25/5. Với 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi khoảng 150 tỷ đồng để chia cổ tức 2020. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN